Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij de huisarts, psycholoog of fysiotherapeut. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

– zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,

– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

– Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).

– Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen en ik kan voldoen aan mijn bedrijfsadministratie verplichtingen.

– In de praktijk in Driebergen worden NAW, telefoonnummer en mailadres gebruikt voor het verplaatsen van afspraken.

– Om je te informeren omtrent de praktijkvoering.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.  De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar. Dat zijn: jouw naam, adres en woonplaats, jouw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling met bijbehorende code en de kosten van het consult

Je kunt contact opnemen als je meer informatie wil of vragen hebt naar aanleiding van dit privacy reglement over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid wijzigt. Ik raad je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Waar mogelijk zal ik je informeren over wijzigingen.

Woudenberg, 23-10-2022, Hanneke van der Keijl